SERVICE FORMULIER IMS BENELUX HOLDING COOPERATIEVE U.A
Gelieve onderstaande gegevens in te vullen, zodat wij uw servicemelding z.s.m. kunnen verwerken.

Datum: * Commissie

* Uw firma naam: * Adres

* Firma adres: * Postcode

* Postcode: * Woonplaats

* Woonplaats * Email

* Email: * Tel nr.

* Ordernummer IMS: Tel nr. 2

Vul hier het Model + Element omschrijving in:

*


Selecteer de Code/omschrijving:

*

Selecteer de Subcode/omschrijving:

*Extra informatie

Foto's

*

* Door toezending van dit formulier, verklaar ik mij akkoord met het volgende:

Uw servicemelding betreffende bovengenoemde commissie, zal intern worden beoordeeld. Na deze beoordeling zal worden besloten of wij een onafhankelijk servicebureau uw klacht laten beoordelen c.q. repareren. De kosten voor deze externe beoordeling en kleine reparaties bedragen ongeveer Ä 125,-.
Wanneer de klacht gegrond wordt verklaard, zal IMS de verschuldigde kosten voor beoordeling en reparatie op zich nemen. Wanneer de klacht echter ongegrond wordt verklaard, zijn wij helaas genoodzaakt de kosten voor de beoordeling en reparatie bij u in rekening te brengen. Wanneer deze kosten hoger dan Ä 125,- zullen zijn, zullen wij dit vooraf met u bespreken. Het servicebureau zal uiteraard altijd trachten de klacht op te lossen, ongeacht of de klacht gegrond of ongegrond zal worden verklaard.

Wij hanteren de servicerichtlijnen zoals die vermeld staan in de Leverings- en Garantievoorwaarden van het CBW.